امین آزادی فر

امین آزادی فر، فرزند غلامرضا متولد 62/1/1صادره از کوهدشت تحصیلات کارشناسی حسابداری.

حدود ده سال هست که خوانندگی رو شروع کردم. در سال 89به عنوان سرپرست گروه گروه موسیقی میرملاس کوهدشت رو پایه گزاری کردم.

با گروه میرملاس اجراهای و کنسرتهای مختلفی در طی این سالها داشتم.

در هشتمین جشنواره موسیقی زاگرس نشینان در سال 93مقام دوم و درنهمین جشنواره زاگرس نشینان سال 94مقام اول را توانستیم همراه گروه کسب نماییم.