آناناس

برای کشیدن آناناس با اشکال هندسی ابتدا یک بیضی می کشیم و قسمت سر آناناس را با خطوط شکسته رسم می کنیم که کاملا در این ویدئو آموزش داده می شود.

پس از اینکه خطوط شکسته را کشیدیم و برای نشان دادن پوسته آناناس هم از خطوطی استفاده می کنیم پس از اتمام نقاشی کردن آناناس با سلیقه خود آن را رنگ کرده تا زیباتر جلوه بدهد.

Loading the player...