انتخاب،اگاهی

برنامه اگاهی انتخاب برنامهای میزگردی به مدت 50 دقیقه از صدای لرستان پخش میشود. در برنامه اگاهی انتخاب با حضور کارشناس برنامه و دو نفر از جوانان که در برنامه حضور دارند وبه  سوالات جوانان در خصوص انتخابات و انتظارات انها از رییس جمهور اینده و توقعاتی که دارند رابیان و در انجا کارشناس برنامه جواب گوی سوالات جوانان هستند.و در برنامه انتخاب و اگاهی به سوالت مردمی و پیامهای کوتاه انها پاسخ داده میشود.

برنامه انتخاب و آگاهی به مدت 50 دقیقه تهیه شده، یکی از سطوح و عرصه های مشارکت سیاسی شرکت مردم یک جامعه در انتخابات است.کندو کاو در ادبیات موجود در مشارکت سیاسی این نکته را روشن می کند که با وجود راههای گوناگون مشارکت و مداخله در سیاست توجه خاصی به انتخابات و مشارکت انتخاباتی و حقوق مردم در انتخابات شده است.در برنامه انتخاب و اگاهی به جایگاه انتخابات در گشور ،اهمیت مشارکت مردم و مردم سالاری دینی پرداخته شده است.دوازدهمین دوره  انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز 29 اردیبهشت سال 1396 برگزار و همزمان پنجمین انتخابات شوراهای  اسلامی شهر و روستا نیز برگزار خواهد شد.انتخابات سرمایه گذاری عظیم ملت ایران است پس حضور هر یک از ما سهم بزرگی در این سرمایه گذاری و سپرده گذاری عظیم است.هر چه این انتخابات چون انتخابات گذشته پر شورتر باشد عظمت ملت ایران در چشم مخالفان و دشمنان دیده خواهد شد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده :سید فرزاد والی زاده

نویسنده: فرنوش مهران تژاد

گوینده:بیتا علی شاهی

گزارشگر:سید بهمن نجفی

کارشناسدکتر مجتبی ترکارانی،دکترای علوم سیاسی

تاریخ تولید: 1396-1-29