آنونس انتخاباتی

اهمیت انتخابات و نقش مردم «این وظیفه ای است الهی وظیفه ای است ملی وظیفه ای است انسانی وظیفه ای است که ما باید به آن عمل بکنیم همه مان باید در انتخابات شرکت بکنیم . » صحیفه امام ج ۱۸ ص ۳۱۸

Loading the player...
عوامل تولید:

تولید رادیو لرستان

 

ویژه انتخابات دوره یازدهم

 

معاونت فضای مجازی

 

مونتور: لیلا محمدی

تاریخ تولید: 1398