آنونس انتخاباتی (پیام کوتاه صوتی)

آنونس رادیویی با محوریت انتخابات که از تولیدات رادیو لرستان دراین ایام با هدف بالا بردن شور و هیجان انتخاباتی پخش می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تولید صدای لرستان

معاونت فضای مجازی

مونتور: لیلا محمدی

تاریخ تولید: 98/10/12