آنونس انتخاباتی کلام رهبری4

یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان لرستان

میان برنامه های کوتاه انتخاباتی از رادیو لرستان

Loading the player...
عوامل تولید:

معاونت فضای مجازی

مونتور: لیلا محمدی

تاریخ تولید: 1398زمستان