آنونس سیل 1: حواسمان باشد

هشدارها و توصیه های لازم در زمان وقوع سیل

Loading the player...
عوامل تولید:

تولید رادیو لرستان

معاونت فضای مجازی

مونتور: لیلا محمدی

تاریخ تولید: 1398