آنیتا حافظی

آنیتا حافظی فرزند محمدرضا متولد 22 شهریور ماه 1390 از خرم آباد است.