اهل قلم

برنامه رایویی اهل قلم با هدف معرفی نویسندگان و پژوهشگران لرستانی و آشنایی با دیدگاه و آثار آنها

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: اشرف گنجیان

گوینده: زهرا حسن زاده

مهمان برنامه : آقای سعادت خودگو

تولید رادیو لرستان

معاونت فضای مجازی

مونتور: لیلا محمدی

 

تاریخ تولید: 1398/10/1