اهمیت خواندن

رسول اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: هر کس در کودکی قرآن بخواند به او عقل و دانش داده می شود.

Loading the player...