اوستا دارابی

اوستا دارابی فرزند سعید متولد 5 تیر ماه 1388 از خرم آباد است.