جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

آگاهی انتخاب - نمایش محتوای صدا

 

 

آگاهی انتخاب

Loading the player...

برنامه اگاهی انتخاب برنامه ای میزگردی به مدت ۵۰ دقیقه با محوریت انتخابات دوره یازدهم در سال 98 از صدای لرستان پخش میشود. در برنامه اگاهی انتخاب با حضور کارشناس برنامه و دو نفر از جوانان که در برنامه حضور دارند وبه سوالات جوانان در خصوص انتخابات و انتظارات انها از رییس جمهور اینده و توقعاتی که دارند رابیان و در انجا کارشناس برنامه جواب گوی سوالات جوانان هستند.و در برنامه انتخاب و اگاهی به سوالت مردمی و پیامهای کوتاه انها پاسخ داده میشود. برنامه انتخاب و آگاهی به مدت ۵۰ دقیقه تهیه شده، یکی از سطوح و عرصه های مشارکت سیاسی شرکت مردم یک جامعه در انتخابات است.کندو کاو در ادبیات موجود در مشارکت سیاسی این نکته را روشن می کند که با وجود راههای گوناگون مشارکت و مداخله در سیاست توجه خاصی به انتخابات و مشارکت انتخاباتی و حقوق مردم در انتخابات شده است.