رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

آیات و روایاط مربوط به انتخابات - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آیات و روایاط مربوط به انتخابات

مبادا زشت کاری دشمنی گروهی از مردم سبب شود که از راه عدالت خارج شوید.(سوره مایده،آیه 8) ...و آنان که به امانت ها و عهد و پیمان خود کاملا وفا می کنند.(سوره مومنون،آیه 8)