آیا قرص متادون برای ترک اعتیاد مناسب است؟

آیا قرص متادون برای ترک اعتیاد مناسب است؟

افرادی که اعتیاد دارند و تحت نظر پزشک هستند و متادون به آنها پیشنهاد می شود حتما از این دارو استفاده کنند. اگر با دوز مناسب تحت نظر پزشک باشد معمولا عارضا زیادی نخواهد داشت ولی دوزهای بالای متادون گاهگاهی برای کلیه اثر منفی خواهد داشت.

مصرف خودسرانه و بی رویه استفاده از داروهای غیر مجاز و دستفروشی هایی که از آنها استفاده می شود به این افراد توصیه نمی شود. ولی در هر صورت اگر تحت نظر پزشک و با دوز مناسب استفاده شود داروی بسیار مناسبی برای ترک اعتیاد است.

Loading the player...