آیت الکرسی

در روایت است که امام صادق (ع) به حالت چهار زانو در مجلسی نشسته بود و پای راست خود را بر روی ران پای چپ قرار داده بود, در این هنگام مردی گفت فدایت شوم این نوع نشستن مکروه استحضرت فرمودند : نه این چنین نیست, بلکه این سخنی است که یهودی ها می گویند..

آنها می گویند:« هنگامی که خدای متعال آسمانها و زمین را آفرید و به عرش مسلط گشت,به این صورت نشست تا استراحت نماید

خدای متعال هم این آیه را« در ردّ کلام باطل آنها» فرمود که :« الله ُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ » تا « هُوَ العَلیّ العَظیم » و امام صادق در همان حالت که نشسته بود باقی ماند.

 آیه الكرسی باعث ایمنی در سفر است.

 آیه الكرسی اعلاء ترین نقطه قرآن.

ذكر رسول مكرم اسلام در بستر خواندن آیه الکرسی بود.

 با خواندن آیه الكرسی انسان دچار هیچگونه آفتی نخواهدشد

برای رفع فقر آیه الكرسی موثر است و كمك الهی از غیب می رسد.

در تنهایی آیه الكرسی بخوانید باعث رفع ترس می شود و از سوی خدا كمك می رسد.

 آیه الكرسی سیّد سوره بقره است.

هنگام خواب نیز آیه الكرسی بخوانید زیرا باعث می شود خداوند فرشته ای نگهبان و محافظ بگمارد که تا صبح سلامت بمانید.

چند چیز حافظه را زیاد می كند یكی از آن خواندن آیه الكرسی است.

اگر هر صبح آیه الكرسی را بخوانی تا شب در امان خدا هستی.

برای حفظ مالتان و جانتان آیه الكرسی بخوانید.

 

Loading the player...