ایران سربلند

ایران سربلند ویژه برنامه انتخابات14:30 تا 18:20 از ساعت از صدای مرکز لرستان

 ایران سربلند برنامه ای با موضوع انتخاب هدفمند و دقت در انتخابات درست سعی در اگاهی بخشی به مخاطب در جهت انتخاب اصلح و به دور از هر گونه احساسات دارد. برنامه ایران سربلند درباره موضوعات مختلف سیاسی بحث میکند.در برنامه ایران سربلند به موضوعات انتخاب و تعریف ان و معیار و ملاک های یک انتخاب خوب پرداخته می شود.در برنامه ایران سر بلند به مدت 4 ساعت از شور و حماسه حضور مردم صحبت شد.در برنامه با شهرستانهای مختلف ارتباط گرفته شد(ازنا،الیگودرز،بروجرد و.....)که از حال و هوای انتخابات در این شهرستانها صحبت شد.همچنین با استانهای ایلام،گلستان،مهابادارتباط برقرار شد.با رادیو جوان،رادیو سلامت،رادیو قران هم ارتباط برقرار شد جهت اگاهی از حماسه حضور مردم در هفتم اسفند ماه

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:سوسن درجزینی

گزارشگران:زهرا احمدی،زهرا اشتیانی،بهمن نجفی

گوینده:بیتا علیشاهی،محمد رضا طرهانی نژاد

نویسنده:سوسن درجزینی

کارشناس:دکتر مهدی حسنوند دکترای علوم سیاسی

تاریخ تولید: 1394-12-7