ایران سربلند 2

برنامه « ایران سربلند» رادیو لرستان را تهیه کنندگان مختلف ، با ساختار کلامی-پیامی ، با بخش های متنوعی مثل: آرم، کلام، موسیقی ،ترانه،گزارش مردمی، بحث کارشناسی و آنونس و بسته های صوتی، تولید می کنند و این برنامه به مدت ۲۰ دقیقه دو شنبه ها پخش می شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تولید رادیو لرستان

 

معاونت فضای مجازی

 

مونتور: لیلا محمدی

تاریخ تولید: 1399