ایران سربلند 2

ایران سربلند ویژه برنامه انتخابات7صبح تا 12 از صدای مرکز لرستان

 ایران سربلند برنامه ای با موضوع انتخاب هدفمند و دقت در انتخابات درست سعی در اگاهی بخشی به مخاطب در جهت انتخاب اصلح و به دور از هر گونه احساسات دارد.در برنامه ایران سر بلند به مدت 5 ساعت از شور و حماسه حضور مردم صحبت شد.در برنامه با شهرستانهای مختلف ارتباط گرفته شد(ازنا،الیگودرز،بروجرد و.....)که از حال و هوای انتخابات در این شهرستانها صحبت شد.همچنین با استانهای ایلام،چهار محل و بختیاری،شیراز،تیریزارتباط برقرار شد.در این برنامه با اطلاع رسانی درباره حضور مردم سعی شد تا حماسه و همدلی و وحدت مردم به گوش همگان برسد.این برنامه ویژه انتخابات10 اردیبهشت دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:فانی دارای

گزارشگران:زهرا احمدی،زهرا اشتیانی،بهمن نجفی

گوینده:سهیلا سلاحورزی

نویسنده:فانی دارایی،سهیلا سلاحورزی

کارشناس:حجت السلام اسماعیل حسینی لیل ابادی

تاریخ تولید: 1395-02-10