ایران سربلند2

ایران سربلند ویژه برنامه انتخابات به مدت 30 دقیقه از صدای مرکز لرستان

 ایران سربلند برنامه ای با موضوع انتخاب هدفمند و دقت در انتخابات درست سعی در اگاهی بخشی به مخاطب در جهت انتخاب اصلح و به دور از هر گونه احساسات دارد. برنامه ایران سربلند درباره موضوعات مختلف سیاسی بحث میکند.در برنامه ایران سربلند به موضوعات انتخاب و تعریف ان و معیار و ملاک های یک انتخاب خوب پرداخته می شود.در این برنامه آیتمهای مختلف شامل گزارش،بحث کارشناسی،حکایت،موسیقیهای حماسی و ملی وجود دارد.برنامه ایران سربلند برنامه ای تولیدی از صدای مرکز لرستان تولید و پخش میشود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:سوسن درجزینی

گزارشگر:زهرا احمدی فرد

تدوینگر:سوسن درجزینی

نویسنده:سوسن درجزینی

تاریخ تولید: 1394-7-1