ایران سربلند4

برنامه ایران سربلند ویژه انتخابات در 29 اردیبهشت تهیه و پخش می شود.این انتخابات یکی از مهمترین رویدادهای سر نوشت ساز کشورمان است.و به اهمیت مشارکت مردم و مردم سالاری دینی می پردازد.

برنامه ایران سربلند به مدت 30 دقیقه تهیه شده، یکی از سطوح و عرصه های مشارکت سیاسی شرکت مردم یک جامعه در انتخابات است.کندو کاو در ادبیات موجود در مشارکت سیاسی این نکته را روشن می کند که با وجود راههای گوناگون مشارکت و مداخله در سیاست توجه خاصی به انتخابات و مشارکت انتخاباتی و حقوق مردم در انتخابات شده است.در برنامه ایران سربلند به جایگاه انتخابات در گشور ،اهمیت مشارکت مردم و مردم سالاری دینی پرداخته شده است.دوازدهمین دوره  انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز 29 اردیبهشت سال 1396 برگزار و همزمان پنجمین انتخابات شوراهای  اسلامی شهر و روستا نیز برگزار خواهد شد.انتخابات سرمایه گذاری عظیم ملت ایران است پس حضور هر یک از ما سهم بزرگی در این سرمایه گذاری و سپرده گذاری عظیم است.هر چه این انتخابات چون انتخابات گذشته پر شورتر باشد عظمت ملت ایران در چشم مخالفان و دشمنان دیده خواهد شد.

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده :فانی داریی

نویسنده: سامان کریمی

گوینده:زهرا احمدی

گزارشگر:زهرا احمدی

کارشناسدکتر مهدی ذوالفقاری

 

تاریخ تولید: 1396-1-27