بارون بارون

این کلیپ شعر بارون بارون با زبان شیرین لری است.

زمستانها کلاغها جیغ می زنند در باغها، گنجشک پر، کبوتر پر، گل های باغچه پر، ابر سیاه آوردی، ستاره ها را بردی، ابرها دسته دساه در آسمان نشسته، شلاق و باد و سرما میگن بارون بفرما، بارون بارون بارونه، دستت را به دست من بده، چشم انتظاره، گل باغ منی تو، چشم و چراغ منی تو، امشب اول بهار است، موقع کشت و کار است، خیر در خانه تو ببارد.

Loading the player...