بازی محلی سرپر

بازی محلی سرپر به این صورت است که تعداد افراد باید از سه نفر بیشتر باشد که به قید قرعه یک نفر از میان آنها انتخاب می شود. شخصی که قرعه کشی را می بازد باید دولا شود به طوری که دستهایش روی دوتا زانویش قرار بگیرد.

حالا افراد به ترتیب دستهای خودشان را به پشت فرد می گذارند به شکلی که پاهایشان باز شود یا قیچی بزنند از روی او می پرند و سردسته اولین نفر است که این کار را انجام می دهد و هر دفعه که می پرد یک کلمه به زبان می آورد که بقیه افراد مجبورند از این سر دسته تبعیت کنند.

اگر هر کدام از افراد نتوانستند آن کلمه ای که سردسته به زبان آورده تکرار کند در اصطلاح می سوزد و سوخته می شود و جای آنها با آن فردی که دولا شده عوض می شود و بازی مجددا تکرار شده و به این گونه ادامه پیدا می کند.