باغی در صدا

باغی در صدا: تفرجی در باغی از صدای خوش هزاری از اشعار ناب دیار لرستان

Loading the player...
عوامل تولید:

برنامه رادیویی باغی در صدا

گوینده: بیتا علیشاهی

کاری از تولید صدای لرستان

معاونت فضای مجازی

منتور: لیلا محمدی

تاریخ تولید: 99/1/1