باهنرمندان

برنامه ی باهنرمندان با هدف معرفی هنرمندان خوب لرستانی در شاخه های مختلف هنری

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده :رضا رضایی

گزارشگر: محمد رهبری نژاد

تاریخ تولید: 1399