با نخبگان

برنامه رادیویی با نخبگان به معرفی نخبگان و جوانان موفق هم استانی می پردازد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده محمدرضا رضایی

گزارشگر: محمد رهبری نژاد

تولید صدای لرستان

مونتور: لیلا محمدی

تاریخ تولید: 1399