با چه دیدگاهی وارد خانواده همسر شویم

ازدواج دو نفر با یکدیگر سبب می شود دو خانواده با یکدیگر فامیل شوند. هر کدام از اعضای این دو خانواده وظایفی نسبت به یکدیگر دارند به خصوص زن و مرد وظیفه سنگین تری در قبال خانواده همسر دارند.

همسران باید علاوه بر اقوام خود با خویشان همسرش در حد معقول ارتباط داشته باشند و با این دیدگاه وارد زندگی خانواده همسرش شود که پشتیبان بیشتری پیدا کرده است زیرا به اقوام او افزوده شده است.

پس زوجین باید بدانند مشکلات کوچکی که برایشان پیش می آید آنها را در برابر مشکلات بزرگ واکسینه می کند و هیچ گاه نباید ناامید شوند و احساس کنند که به خط آخر رسیده اند.

Loading the player...