بخشنده ترین مردم

امام حسین (ع): بخشنده ترین مردم کسی است که به آنکه چشم امید به او نبسته بخشش کند.

Loading the player...