رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

بخشی از سخنان آقای قالیباف نامزد انتخابات در شبکه خبر - نمایش محتوای خبر

 

 

بخشی از سخنان آقای قالیباف نامزد انتخابات در شبکه خبر

🔻کسی نمی تواند بگوید من انقلابی هستم اما از مردم جدا باشد و به توده های مردم توجه نکند. انقلاب ما انقلاب مستضعفان و یک انقلاب مردمی بوده است.

🔻بخشی از افراد در جامعه تافته جدا بافته هستند، به این معنی که قانون شکنی کرده، قانون را دور می زنند و با استفاده از رانت و ها اطلاعات از توده مردم جدا هستند. این افراد ویژه خوارانی هستند که برای مردم مشکلات و چالش هم درست می کنند

🔻انقلابی کسی است که بتواند دغدغه مردم را حل کند. امروز نزدیک به 10 میلیون از جامعه در فقر شدید هستند و 25 میلیون نفر از کم در آمد ها هستند

🔻ما در حین اینکه 1 درصد جمعیت دنیا را داریم اما 5 درصد منابع را داریم، بنابر این انقلابی نمی تواند بگوید نداریم و نمی شود. ما امروز جوان های قابل و خلاقی را داریم که با تکنولوژی ها و مدیریت نسل چهارم آشنا هستند؛ انقلابی نمی تواند بگوید ما نمی توانیم.

🔹حتی کسانی که امروز شاغل هستند امنیت شغلی ندارند و هر لحظه احساس ورشکستگی شرکت خود را دارند

🔹تورم و گرانی امروز حداقل ۳ برابر شده است و آن یارانه ۴۵.۵۰۰ تومانی قدرت خرید آن ۱۵.۰۰۰ تومان است.

🔹 ما باید با کمک مردم در طول ۴ سال ۵ میلیون شغل ایجاد کنیم و برای موارد مختلف طرح‌های اورژانسی اجرا کنیم.