برای جلوگیری از بیش فعالی کودکان چه باید کرد؟

نوع رفتاری که پدر و مادر می توانند روی کودکان تاثیر بگذارند بسیار مهم است. ممکن است کودکی بیش فعال نباشد ولی والدین او را بیش فعال کنند. یعنی برچسب بیش فعالی به او بدهند و حتی بدون مشورت پزشک دارو به فرزندشان بدهند.

در روانشناسی اسلامی توصیه شده است دوماه قبل از اینکه یک مادر باردار شود باید از لحاظ سلامت روان کاملا نرمال باشد. زن و مردی که هنوز نمی توانند رفتارهای خودشان را کنترل کنند از لحاظ عاطفی نمی توانند همدیگر را تامین کنند. چون خودشان استرس و اضطراب دارند و احتمال اینکه این استرس و اضطراب را به بچه هایشان بدهند هست.

یکی دیگر از علت هایی که کودکان بیش فعال می شوند عفونت های مغزی است. باید در این موضوع هم مراقب باشیم اگر دیدیم بچه در دوران نوزادی عفونت هایی دارد سریع پیگیر شویم تا از عواقب بعدی جلوگیری به عمل بیاوریم.

پس برای فرزندان، پدر و مادر الگو هستند و اگر آنها مثبت باشند فرزندان مثبتی هم خواهند داشت.

Loading the player...