برای جلوگیری از طلاق عاطفی چکار کنیم

طلاق عاطفی یعنی سردی رابطه عاطفی بین زن و مرد، ظاهرا زن و مرد زیر یک سقف زندگی می کنند، با هم میهمانی و مسافرت می روند اما ار تباط عاطفی لازم را ندارند که به آن طلاق عاطفی یا طلاق خاموش می گویند.

شناخت این عوامل در جلوگیری از طلاق خاموش یا طلاق عاطفی بسیار لازم و ضروری است به دلیل اینکه اگر این طلاق عاطفی کنترل و مهار نشود منجر به طلاق رسمی و جدایی قانونی زن و مرد از همدیگر می شود و منجر به مبغوض ترین حلال خواهد شد. بنابر این لازم است عوامل و مسائلی که باعث طلاق عاطفی می شود را شناسایی و در زندگی و رفتار آن را لحاظ کنیم. یکی از این عوامل مقایسه بی جای همسر خود با دیگر افراد است. در صورتی که باید به این شناخت واقعی برسیم که هر انسانی قابلیت و ظرفیت متفاوتی نسبت به انسان دیگر دارد. خداوند متعال در قرآن کریم در سوره نور آیه 14 می فرماید: ما انسانها را گوناگون آفریدیم. پس ما نباید انتظار داشته باشیم همسر ما از هر جهت مثل دیگران باشد.

Loading the player...