جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

برنامه‎های جهادی مستلزم مشارکت سازمان‎های مختلف است - نمایش محتوای خبر

 

 

برنامه‎های جهادی مستلزم مشارکت سازمان‎های مختلف است

برنامه‎های جهادی مستلزم مشارکت سازمان‎های مختلف است

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی لرستان اجرای برنامههای جهادی را مستلزم کار گروهی و مشارکت و تعامل نهادها و سازمانهای مختلف دانست و گفت: هر چه این تعامل و همکاریها بیشتر و نزدیکتر باشد اثربخشی و نتایج مناسبتری بهدنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از لرستان، به‌همت سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی واحد لرستان و به همراه بسیج جامعه پزشکی، اردوی جهادی در روستاهای «هفت چشمه و مله بلوط» شهرستان سراب دوره برگزار شد.

در این اردو که طی اواخر هفته گذشته برگزار شد، خدمات پزشکی و درمانی با همکاری بسیج جامعه پزشکی استان به ساکنان این روستاها ارائه شد.

رامین جانیپور، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی لرستان در جمع خبرنگاران در این رابطه گفت: اردوهای جهادی باعث القای روحیه، انگیزه و تشویق جوانان میشود و برای همه جالب است که عدهای بدون هیچ توقعی به مناطق محروم میروند و مشغول به ‌کار میشوند.

وی ادامه داد: این افراد به هر دری میزنند تا دردی را از دلی بیرون کنند و باری از دوش دیگری بردارند. حضور یک جوان مؤمن و متدین در یک مجموعه روستایی در بین جوانان و در بین مردم مظهر مجسم سفیران عشق و آزادگی و صداقت است.

جانیپور تأکید کرد: مهمترین عرصههایی که میشود بهتر به انرژی جوانان شکل دهیم، تشکیلات جهادی است. همچنین بسط و گسترش فرهنگ جهادی میتواند یکی از مهمترین ابعاد اردوهای جهادی باشد یعنی باید تلاش شود تا همگان از اردوهای جهادی برای حل مشکلات شهرشان و حتی کشور الگو بگیرند.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی لرستان در ادامه اظهار کرد: اگر همه همچون بخشی از دانشجویان قسمتی از وقت خود را صرف حل مشکلات دیگران(خارج از تکلیف روزمره) کنند آن‌گاه خواهیم دید که چگونه سرعت حل مشکلات کشور افزایش مییابد.

وی تصریح کرد: باید از ظرفیت دانشجویان با روحیه جهادی در رفع محرومیتزدایی بهرهگیری شود و این خدمترسانی شامل کارهای عمرانی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و ... است و گرچه وجود کار عمرانی برای تحقق مابقی اهداف اردوهای جهادی امری لازم است ولی توجه به وضعیت بهداشتی و درمانی نیز از اصلیترین برنامههای این اردوها قرار گیرد.

جانیپور اضافه کرد: امروزه حضور جوانان ارزشی در مناطق محروم یک اقدام فرهنگی است. این موضوع در کوتاهمدت ارزشها و اثرات و برکات فراوانی برای ساکنان مناطق محروم درپی دارد، چراکه اساساً حضور نیروهای جهادی به‌منظور احیای فرهنگ کار و تلاش و به تحرک درآوردن مردم مناطق محروم جهت شناخت تواناییها و مشکلات اساسی خود و یافتن راهحلهایی برای برونرفت از آن است.

وی اجرای برنامههای جهادی را مستلزم کار گروهی و مشارکت و تعامل نهادها و سازمانهای مختلف دانست و افزود: هر چه این تعامل و همکاریها بیشتر و نزدیکتر باشد اثربخشی و نتایج مناسبتری بهدنبال خواهد داشت.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی لرستان تأکید کرد: مسئولان استانی و کشوری باید در راستای حل مشکلات مناطق محروم به گروههای جهادی کمک کنند.