برنامه ایوارتو وخیر از تولیدات مرکز لرستان

برنامه ایوارتو وخیر از تولیدات مرکز لرستان می باشد که هر روز بجز جمعه ها ساعت 16.15 به مدت ۷۵ دقیقه از رادیو لرستان تولید و پخش می شود.

این برنامه با رویکرد تفریحی و سرگرمی و ایجاد لحظاتی مفرح با نگاهی به مساله امید و آگاهی، اخلاق و همچنین توجه به شعار سال وپخش نظرات مردم درقالب ( تلفن"پیامک"و گزارش) و نیز پخش قطعاتی نمایشی که به مسایل اجتماعی می پردازد و در پایان هر برنامه کارشناسان موضوعی برنامه، موضوع برنامه را جمع بندی می کنند.

آیتم های این برنامه: آرم، وله، گزارش، کارشناس و موسیقی می باشد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: سید فرزاد والی زاده  و شهرزاد مظفری

گوینده:مریم رشیدی و زهرا حسنزاده

گزارشگر: بهمن نجفی

نویسنده : سامان کریمی

مونتور: لیلا محمدی

تاریخ تولید: 99.9.1