برنامه تقویم عشق یا روزشمار شهدا

این برنامه به تعداد 365 مورد، در کل سال تولید شده، هر روز مختص شهدای گرانقدری است که در آن روز در دوران انقلاب با هشت سال دفاع مقدس و یا عملیات های شناسایی و بعد از جنگ به شهادت رسیده اند. این برنامه صرفا به معرفی شهدای استان می پردازد.

شهدای سوم مهرماه:

شهید ابراهیم تقوی، شهید احمد یاراحمدی، شهید اکبر تقی زاده، شهید امید حاجی علی اکبری، شهید حمیدرضا صالحی، شهید سیدمهدی هاشمی، شهید غلام رومیانی، شهید کردعلی زیدی فر، شهید مجتبی صفدی، شهید محمد خادمی، شهید محمدابراهیم نادری، شهید محمدرضا خادمی، شهید محمود رضاییان هنم.

 

Loading the player...