برنامه تقویم عشق یا روزشمار شهدا

این برنامه به تعداد 365 مورد، در کل سال تولید شده، هر روز مختص شهدای گرانقدری است که در آن روز در دوران انقلاب با هشت سال دفاع مقدس و یا عملیات های شناسایی و بعد از جنگ به شهادت رسیده اند. این برنامه صرفا به معرفی شهدای استان می پردازد.

شهدای چهارم مهرماه:

شهید عل یار افروغ، شهید محمد لک، شهید محمدرضا سپهوند.

 

Loading the player...