برنامه تقویم عشق یا روزشمار شهدا

این برنامه به تعداد 365 مورد، در کل سال تولید شده، هر روز مختص شهدای گرانقدری است که در آن روز در دوران انقلاب با هشت سال دفاع مقدس و یا عملیات های شناسایی و بعد از جنگ به شهادت رسیده اند. این برنامه صرفا به معرفی شهدای استان می پردازد.

شهدای پنجم مهرماه:

شهید اکبر شیاس، شهید جعفر جماعتی، شهید جمشید سلیمانی، شهید حسین حیات داوودی، شهید رضا حیدری، شهید رضا فرهادی، شهید عبدالمجید نیک نژاد، شهید عزت الله پاپی، شهید محمدعلی ورمزیاری، شهید محمدکاظم زماندار، شهید موسی زینتی، شهید یحیی کاوند،

Loading the player...