برنامه تلویزیونی ورزیر

برنامه ورزیر

موضوع: مضرات کاه و کلش سوزی در مزارع

گفتگو بامراد قنبرپوری کارشناس خاک شناسی

 

Loading the player...
سال تولید: 1399
عوامل تولید:

مجری: محمدرضا طرحانی نژاد

مونتور: لیلا محمدی