برنامه تلویزیونی پژواک

برنامه پژواک به بررسی و تجزیه و تحلیل مشکلات مختلف سطح شهر می پردازد.

مونتور: لیلا محمدی

Loading the player...
سال تولید: 99.8.1
عوامل تولید:

تهیه کننده و گزارشگر: شهرام شادابفر

مونتور: لیلا محمدی