برنامه رادیویی از سرزمین آواها

برنامه رادیویی از سرزمین آواها

آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم مردم سرزمین لرستان

Loading the player...
عوامل تولید:

گوینده : مریم رشیدی

مونتور: لیلا محمدی

تاریخ تولید: 1399.8.1