برنامه رادیویی از شما بشنویم

برنامه رادیویی از شما بشنویم

بررسی و تجزیه و تحلیل وقایع روز ، از جمله موضوع بسیار مهم ویروس کرونا

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و گزارشگر: محمد رهبری نژاد

گزارش مردمی

مونتور: لیلا محمدی

تاریخ تولید: 99.8.1