برنامه روستاگرد

برنامه روستاگرد از برنامه های تولیدی سیمای مرکز لرستان است که یکشنبه و چهارشنبه ساعت 22:00 به مدت 25 دقیقه از شبکه افلاک تولید و پخش می شود.

روستاگرد برنامه ای  گزارشی است که به روستاهای دارای سکونت وقابلیت های که بتوان بعنوان نمونه و الگو به دیگر روستاها معرفی گردد می پردازد. دراین برنامه روستا ازنظر موقعیت جغرافیایی و بعد مسافت از مرکز معرفی میگردد .

مسایل قومی، آداب ورسوم محلی ، جاذبه گردشگری، قوم نگاری، صنایع دستی، میراث فرهنگی، پیشینه فرهنگی وتاریخی، غذای محلی، بازیهای محلی، معرفی محصولات کشاورزی ودامی، سطح بهداشت ورفاهی (شامل آب، برق، تلفن، اینترنت، بانک). همراه با روحیه امید، نشاط، خودباوری درجامعه روستای می باشد که بتوان آنها را به ماندن درروستاها وعدم مهاجرت به شهرها ترغیب وتشویق نماییم. معرفی روستاهای استان و نحوه ی زندگی و معیشت مردم آن و همچنین طرح دغدغه ها و مشکلات روستاییان و معرفی امکانات ارائه شده به روستاها در سال های اخیر یکی از اهداف مهم این برنامه است.

 

Loading the player...
سال تولید: 1396
عوامل تولید:

تهیه کننده و کارگردان: مهدی رحیمی

 

 

تصویر بردار و صدابردار: مهدی دلیری

 

 

 مجری: سید بهمن نجفی

 

 

صدابردار: سامان کرم پوریان