برنامه صبحگاهی روز از نو

برنامه صبحگاهی روز از نو از برنامه های تولیدی سیمای مرکز لرستان است که هر روز ساعت 08:20 به مدت 50 دقیقه از شبکه افلاک تولید و پخش می شود.

صبح‌ها زمانی که مردم با انرژی کامل آماده آغاز کار روزانه هستند. در واقع صبح شروعی تازه برای زندگی است. برنامه روز از نو جز برنامه هایی هست که با همین هدف تولید میشود. برنامه ای ترکیبی که علاوه بر اطلاع رسانی درباره موضوعات مختلف همچون: آب و هوا، فرهنگ، هنر، اق