برنامه عصرگاهی ایوارتو وخیر

برنامه عصرگاهی ایوارتو وخیر

برنامه ای اجتماعی فرهنگی و سرگرم کننده

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده:شهرزاد مظفری و زینب منوچهر آبادی

گویندگان: زهرا حسن زاده و رضا طرحانی

مونتور: لیلامحمدی

 

تاریخ تولید: 1399