برنامه قاب سفید

برنامه قاب سفید از برنامه های تامینی سیمای مرکز لرستان است که از 11/09/96 هر روز ساعت 17:40 به مدت 10 دقیقه به صورت تامینی از شبکه افلاک پخش می شود.

تَندُرُستی یا سَلامَت عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. بنا بر تعریف سازمان بهداشت جهانی، تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست بلکه «تندرستی نداشتن هیچ‌گونه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت جسمانی برای هر فرد جامعه است.»