برندگان مسابقه شب سپید

نام برنامه : شب سپید
  • امید دریکوند - خرم آباد
  • بهروز فلکینی - تهران
  • اردشیر رستمی - خرم آباد
  • فرحناز سگوند - اصفهان