برندگان مسابقه شب سپید

نام برنامه : شب سپید
  • دریش علی پاپی - دورود
  • کبری مهرافشان - اندیمشک
  • مهدیه نظامی - بروجرد
  • مرتضی خدامیان - خرم آباد