برندگان مسابقه شب سپید

نام برنامه : شب سپید
  • فریدون گنجی - پلدختر
  • اسداله دریکوند - اندیمشک
  • سرگل رشنویی - خرم آباد
  • نورعلی پورهادی - تهران