برندگان مسابقه شب سپید

نام برنامه : شب سپید
  • فریده امیریان - خرم آباد
  • رضا قائدرحمتی - دورود
  • طاهره دالوند - زاغه
  • احسان ناظری - خرم آباد