برندگان مسابقه شب سپید

نام برنامه : شب سپید
  • صادق بهاروند - خرم آباد
  • احمدرضا تیربند - دورود
  • فریبا زینی وند - خرم آباد
  • کبری محمدیان - خرم آباد