برندگان مسابقه شب سپید

نام برنامه : شب سپید
  • افشین عبدی فرید - کرج
  • محمد نظری - افرینه
  • محمد محمدی قلایی - خرم آباد
  • پریسا مرادوند - ازنا