برندگان مسابقه شب سپید

نام برنامه : شب سپید
  • مهدی محمدزاده - خرم آباد
  • امیرمحمد خسروی - بروجرد
  • کلان کلانی - اندیمشک
  • الهه نجفی - اصفهان